Toiminta

 

Tästä linkistä voit ladata Warjakan kylää esittelevän kalvosetin.

 

  

YHDISTYKSEN ESITTELY

Warjakkalaiset ry (ent. Ervastinkylän kyläyhdistys ry) on yleishyödyllinen yhdistys, joka on perustettu vuoden 2005 alussa.

Sen päätoiminta-alue käsittää Oulunsalon haja-asutusalueella Niemenvälin ja Riutunkarin kalasataman välisen alueen. Tällä alueella on yhteensä noin 400 taloutta. Lisäksi alueella on lähes saman verran vapaa-ajan kiinteistöjä.

Kyläyhdistyksen tarkoituksena on edistää toiminta-alueensa ja sen ympäristön asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kyläalueen elinkelpoisuutta sekä toimia sen asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana. Yhdistys pyrkii myös edistämään asukkaiden toimeentulomahdollisuuksia, vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä sekä palveluiden säilymistä alueella.

Yhdistys on poliittisesti täysin sitoutumaton.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu 8-10 jäsentä. Hallitus kokoontuu 6-8 kertaa vuodessa tarpeen mukaan.

Toiminnassaan yhdistys seuraa ja ottaa kantaa aluettaan koskeviin suunnitelmiin ja päätöksiin ja tiedottaa toimenpiteistä jäsenilleen. (esim. kaavoitus, julkinen liikenne, koulutus ja koulut, tiestön ylläpito, viemäröinti, jätekeräily, hyvinvointipalvelut, kulttuuripalvelut ym.)

Yhdistys järjestää vuoden mittaan erilaisia tapahtumia, joihin ovat tervetulleita kaikki asukkaat jäsenyydestä riippumatta. (mm. kesätapahtuma, lauluillat, retket lähialueelle, Puurojuhla, lasten kerhotoiminta, seniorien kuntosalitoiminta ym.)

Yhdistys jakaa keväisin stipendejä koulunsa päättäville, hyvin menestyneille, paikallisille opiskelijoille ja avustaa säännöllisesti paikallisen alakoulun harrastehankintoja.

Yhdistys on mukana suuralueensa yhteistyöryhmässä, Varjakkaprojektissa, Koti- ja koulutoiminnassa ym.

Yhdistys rahoittaa toimintansa aikuisjäsentensä jäsenmaksuilla, arpajaisilla ja vuosittain yhdistys kerää toiminta-alueeltaan suuret määrät metalliromua jatkojalostettavaksi ja rahoittaa sillä osan toimintaansa.

Yhdistyksen jäsenmaksu on vuodessa 5€/aikuisjäsen. Maksu suoritetaan Warjakkalaiset ry:n tilille FI06 5740 2720 0501 78. Käytä maksaessasi viitenumeroa 904724.

Kylätoiminnan ansiomerkit:

Kyläyhdistys myöntää vuosittain yhdessä Pohjois-Pohjanmaan kylien kanssa kylätoiminnassa ansioituneelle henkilölle ansiomerkin. Ansiomerkin ovat saaneet:

  • 2021: Jouni Niemisalo, hopeinen ansiomerkki
  • 2022: Tapio Moilanen, hopeinen ansiomerkki
  • 2023: Mirja Vahera, hopeinen ansiomerkki