Tietosuojaseloste

Warjakkalaiset ry uutiskirjeen tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 12, 13 ja 14 artiklat

1. Rekisterinpitäjä 

Warjakkalaiset ry, Y-tunnus 2931574-3
Muikuntie 10, 90470 Varjakka
Puhelin 050 556 3100, sähköposti hallitus@warjakkalaiset.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
tietosuojavastaava

2. Tietosuojavastaava

Nimi: Kristiina Valtanen
Puhelin 040o 615 196, sähköposti hallitus@warjakkalaiset.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään Warjakkkalaiset ry:n sähköisen uutiskirjeen ja tiedotteiden välittämiseen. 

Tilaaja voi tilata uutiskirjeen, joka sisältää viimeisimmät Ajankohtaista-sivulle postitetut artikkelit. Rekisteri muodostuu tilaajien sähköpostiosoitteista.Tietojen käsittely perustuu tilaajan antamaan suostumukseen.

4. Rekisterin henkilötietojen sisältö 

Tilaajan sähköpostiosoite, etunimi, sukunimi sekä postituslistalle liittymisaika. 

5. Henkilötietojen lähde

Pääsääntöinen lähde on uutiskirjeiden tilauslomake Warjakkalaiset ry:n verkkosivuilla.

Muualta kerätyt sähköpostiosoitteet, jos henkilö on antanut suostumuksen postituslistalle lisäämiselle.

6. Henkilötietojen vastaanottajat

Pääsy rekisterin tietoihin on Warjakkalaiset ry:n verkkosivujen ylläpitäjillä. Ylläpitäjät ovat Warjakkalaiset ry:n hallituksen jäseniä. 

Henkilötietoja ei luovuteta Warjakkalaiset ry:n ulkopuolelle. 

Palveluntarjoaja Louhi Networks Oy käsittelee tietoja vain rekisterinpitäjän erityisestä pyynnöstä.

Warjakkalaiset ry:n verkkosivustot ovat SSL-suojattuja. SSL-sertifikaatti salaa tietokoneen ja internet-sivun palvelimen välisen liikenteen.

7. Tietojen luovutus ja siirto kolmansiin maihin ja kansainvälisille järjestöille

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kuin tilattu uutiskirje ilmestyy tai kunnes henkilö poistuu sähköpostilistalta.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi peruuttaa milloin tahansa uutiskirjeen tilauksen uutiskirjeessä olevasta peruutuslinkistä.

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on talletettu rekisteriin
  • saada virheellinen henkilötieto korjattua
  • saada tietonsa poistetuksi rekisteristä
  • rajoittaa tietojen käsittelyä
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Pyyntö tulee lähettää sähköpostitse hallitus@warjakkalaiset.fi tai postitse Warjakkalaiset ry, Muikuntie 10, 90470 Warjakka. Viestiin viite ”Uutiskirjerekisterin tietojen tarkastuspyyntö”.

Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

10. Profilointi

Rekisterin avulla ei tehdä profilointia eikä muuta automaattista päätöksentekoa.